Obra

REFORMALA compta amb professionals altament qualificats en obra. Un dels nostres punts forts.

Realitzem qualsevol reforma que desitgi a la seva llar, local o oficina de treball. Els serveis que oferim són:

  • Reforma integral
  • Reforma de banys i cuines
  • Canvi de banyera per plat de dutxa
  • Enguixat, envans i sostres
  • Aïllament tèrmic i acústic
  • Eliminació d’humitats
  • Arrebossats, alicatats, etc.

albañilería

La nostra feina